O povinném ručení

Zákonné pojištění vozidla – povinné ručení

Publikováno: 8.červenec 2012

Odpovědnost za provozované vozidlo musí mít každý. Povinné ručení doznalo v posledních letech mnoho změn k lepšímu. Již se nejedná pouze o pojištění, které kryje škody z provozu vozidla, ale díky velké škále možných připojištění, chrání i Vás. Z tohoto důvodu se Vaše volba pojištění již nemusí řídit pouze cenou, ale zejména Vaší potřebou krýt určitá nebezpečí. V rámci povinného ručení můžete dosáhnout požadovaného zajištění, aniž byste sjednávali navíc havarijní pojištění.

Pojištění vozidel: připojištění čelního skla je jedním z nejrozšířenějších připojištění k povinnému ručení nebo k havarijnímu pojištění. Můžete si zvolit připojištění s limitem od 5000 kč až po 50000 Kč. Některé pojišťovny vyžadují spoluúčast, jiné zas pojišťují např. všechna skla na vozidle.

Díky Internetu se i pojištění vozidel stalo výrazně jednodušší záležitostí. Nabídek srovnání pojištění, je celá řada, ne vždy však srovnávají srovnatelné. Některé portály lákají na až podezřele nízkou cenu. Tady byste měli být nejvíce obezřetní, neboť se může jednat o flotilové pojistky (v průběhu jejího trvání se Vám nezvyšuje bonus, pojistku uzavíráte přímo se zprostředkovatelem a nikoliv vybranou pojišťovnou).

Obecně bude platit, že některé srovnávače mají nabídku více kvalitní jiné zas méně. Již samotný obsah webu, jeho podrobnost, odbornost pracovníků na info lince, množství vstupních údajů, které je nutné zadat pro srovnání, ale i sjednávání smluv přímo s pojišťovnami nikoliv zprostředkovatelem, Vám o kvalitě zvoleného srovnávače dost napoví. Rychlost s jakou však získáte alespoň základní představu o možnosti pojištění Vašeho vozidla, je však neoddiskutovatelná. Orientaci v nabídce Vám usnadní fakt, že základ povinného ručení je a bude vždy stejný – v prvé řadě kryje škody způsobené třetím osobám při provozu vozidla, vše ostatní se může pojišťovna od pojišťovny i výrazně lišit.

Mnoho pojišťoven již umožňuje rozšířit zákonné pojištění o celou řadu dalších variant krytí rizika, která byla dříve součástí pouze havarijního pojištění. Jedná se např. o pojištění proti živlům, střetu se zvěří a odcizení vozidla. Novinkou je pak možnost zajistit si v rámci připojištění 100 % plnění škody z nezaviněné nehody. V dalším čísle se zaměříme detailněji na jednotlivá připojištění, abychom osvětlili, co kryjí a proč o nich případně uvažovat.